Newsletters

Use of 2015 Targets until 2016 changes have been affected

NHSA Newsletter

VOL. 12 (00) - 11-01-2016

USE OF 2015 TARGETS UNTIL 2016 CHANGES TO EXERCISES HAS BEEN ANNOUNCED

(Afrikaans volg na die Engelse teks)

May the very best of 2015 be the worst of 2016 for you and yours

We are busy reworking the system for entering of scores for the postal shoots.  We shall inform all once this has been finalised on the system.

We have added a few new exercises in rapid fire handgun and in long distance steel plate (gong) shooting.

Please keep on using the 2015 targets as these are available on the Targets & Exercises Web Page (Click Here)

We shall inform you the moment the new 2016 Exercises and Targets will come into effect.

Keep safe !

Herman Els

-----
Mag die aller beste van 2015 die aller slegste van 2016 vir u en u gesin wees.

Ons is besig om die sisteem vir die inlees van posskiettellings te hersien.  Ons sal u in kennis stel die oomblik wat ons daarmee klaar is.

Ons het `n paar nuwe oefeninge vir handwapen snelvuur bygevoeg en ook `n paar langafstand staalplaatskeitoefeninge.

Gebruik asb steeds die bestaande 2015 teikens soos wat dit op die webwerf by die "Targets & Exrcises" webblad aangegee word (Kilk Hier)

Ons sal u in kennis stel wanneer die nuwe 2016 teikens en oefeninge in werking sal tree


Bly Veilig !

Herman Els