Newsletters

Members` Personal NSA Webpages Fully Interactive

NHSA Newsletter

VOL. 11 (01) - 13-01-2015

MEMBERS’ PERSONAL NSA WEBPAGES FULLY INTERACTIVE

The interactive function on members’ personal pages on the website is now fully functional, with exception of the download function for target scores registers and for activity registers.  Last mentioned functions will be finalised within the next few days.

The following functions can now be finalised on your personal NSA webpage: 

Request for issue of endorsements (applications strictly only from members’ personal NSA webpages from date of this Newsletter); 

Download of all your personal NSA relevant documents

Logging of all NSA target scores (submission of scores strictly accepted only on members’ personal NSA webpages from date of this Newsletter), and; 

Logging of all your hunting and or sport shooting activities (submission of activities strictly accepted only on members’ personal NSA webpages from date of this Newsletter).

We are working hard to fix the bug that stops members with the same Email address to log in – you will be advised shortly of the fix that will be introduced.  We are also working hard to fix access for members who indicated that they experience other problems logging in (thanks for your patience with us in this regard).

NOTE - THIS BUG HAS BEEN FIXED AND MEMBERS CAN USE CELL PHONE NUMBER INSTEAD OF EMAIL ADDRESS

Please ascertain that you visit the How To page on the website before making use of your personal page on the website – every step of each process is explained there - READ HERE

Stay Safe !!

Kind regards

Herman Els

 

_______

PERSOONLIKE NSA WEBBLADSYE TEN VOLLE INTERAKTIEF

 Die interaktiewe funksie van lede se persoonlike NSA webbladsye op die NSA webwerf is nou ten volle operasioneel, met uitsluiting van die aflaai van skiet- en aktiwiteitsregisters (sal baie binnekort gefinaliseer wees).

Die volgende funksies kan van datum van hierdie nuusbrief op lede se Persoonlike NSA webbladsye afgehandel word:

Aansoek vir die uitreik van endossemente (aansoeke streng slegs vanuit lede se persoonlike NSA webbladsy);

Aflaai van alle persoonlike NSA relevante dokumente;

Aanteken van alle NSA teikentellings  (aanteken van tellings streng slegs deur lede op hulle persoonlike NSA webbladsye asb), en;

Aanteken van jag- en/of sportskietaktiwiteite (aanteken van aktwiteite streng slegs deur lede op hulle persoonlike NSA webbladsye asb)

Ons werk hard om die gremlin wat veroorsaak dat lede met dieselfde e-posadresse nie kan inteken op hulle persoonlike NSA webbladsye nie, uit die weg te ruim – u sal baie binnekort van die herstel hiervan in kennis gestel word.  Ons werk ook hard om die ander probleme wat lede ten opsigte van hulle inteken op hulle persoonlike webbladsye gerapporteer het, uit die weg te ruim (dankie vir u geduld met ons hiermee).

Hierdie gremlin is reggemaak en lede kan ook hulle selfoonnommers instede van e-posadresse gebruik

Maak asseblief seker dat u die “How To” bladsy op die webwerf besoek voor u gebruikmaak van u persoonlike blad op die webwerf – elk stap van die verskillende prosesse word daar beskryf - LEES HIER

Bly veilig !!

Groetnis

Herman Els